„966”

technika: grafika komputerowa (CGD)
rok powstania: 2015
 

Grafika wykonana dla Narodowego Centrum Kultury z okazji 1050 lecia Chrztu Polski*. Ukazuje posąg Światowida** z domontowaną poprzeczką.

*  W 966 roku Mieszko I (władca Polski) przyjął chrzest. Uznaje się, że od tej pory Polska jest krajem chrześcijańskim. W rzeczywistości wiara pierwotna „pogaństwo”, długo jeszcze występowała – i to u znacznej ilości społeczeństwa (nawet do XV wieku, a prawdopodobnie i dłużej).

**  Światowid ze Zbrucza – najbardziej rozpoznawalny posąg, reprezentujący wiarę przedchrześcijańską w Polsce. Totem poświęcony był (prawdopodobnie***) bóstwo Światowida (in. Świętowita).

***  Bardzo mało wiemy na temat wiar przedchrześcijańskich na ziemiach polskich. Została ona skrzętnie usunięta. Zachował się jedynie ślad w przesądach, zwyczajach, kulturze, itp.