„Inwersja”

wymiary: 7 cm x 20 cm
technika: miedzioryt (C2) / mezzotinta (C7)
rok powstania: 2014

Dowcip graficzny. Miedziorytem (techniką liniową) uzyskałem płaszczyznę, a mezzotintą (techniką płaszczyznową) – punkt.