C5 X3 C8 – plakat

wymiary: 100 cm x 70 cm
rok powstania: 2012

Projekt plakatu typograficznego promującego wystawę w BWA Galeria Miejska w Tarnowie. Współorganizatorem wystawy był Okręg Tarnowski Związku Polskich Artystów Plastyków. Jak może

C5X3C8 to wystawa prezentująca prace trzech autorów (Katarzyna Łach, Łukasz Woźniak, Jacek Machowski). Wszystkie prace tworzone były w warsztatowych technikach graficznych. Tytuł wystawy (C5X3C8) odnosi się bezpośrednio do technik, w których wykonano prezentowane prace. I tak kolejno C5 oznacz akwatintę – którą posługiwała się Katarzyna Łach, X3 – linotyt autorstwa Łukasza Woźniaka, C8 to ryt wklęsły na linoleum, plastiku lub innych podłożach (z wyłączeniem podłóż metalowych) – w tym przypadku odnosi się do rytu w zalakierowanej tekturze.

Dominującą formą w plakacie jest układ znaków C5X3C8. Każda para znaków wypełniona jest materią graficzną odpowiadającą danej technice (są to skadrowane prace pokazywane na wystawie). Znaki układają się w symbol domku który jest odniesieniem do logotypu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – na którym autorzy prac ówcześnie studiowali. Pozostała część informacyjna plakatu jest wpisana w cień rzucany przez domek.