„Mikrofalowe spulchnienie kukurydzy”

wymiary: 7 cm x 10 cm
technika: linoryt (X3) / szablon (S) / kaszerunek
rok powstania: 2016