„Notes”

wymiary: 14,8 cm x 21 cm
rok powstania: 2016 

Wykonany w całości ręcznie. Większość materiałów użytych pochodzi z odpadów. Opakowanie ze starego pudełka. Okładka z tektury podkładowej pod paletę. Nici – stara dratwa szewska. Środek okładki ze ścinka foli. Paginacja wybita starym numeratorem bez tuszu.