Piłka

wymiary: 200 cm x 300 cm
technika: malownie
rok powstania: 2012

Pomalowanie kopuły obserwatorium astronomicznego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w związku z Euro 2012.