Połoniny – logo

rok powstania: 2014 

Połoniny – nazwa zbiorowisk muraw alpejskich i subalpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, w Polsce najczęściej wiązana z Bieszczadami.

Projekt logo dla klubo-restauracji w Rzeszowie. Klub miał nawiązywać do klimatu Bieszczad, lecz nie odstraszać młodych ludzi swoją „tradycyjnością”. Sygnet logo obrazuje połoninę – szczyt wyłaniający się ponad krawędź lasu. Drugą planowaną interpretacją jest pejzaż górski z wschodzącym / zachodzącym słońcem.